Circling

Bij Circling staat in het contact de directe ervaring centraal. Het is zowel meditatie in verbinding, als verbinding in meditatie. Op een avond kan dit een op een, maar ook in kleine groepjes of met de hele groep. Hierdoor wordt men uitgenodigd met de eigen gevoelens, sensaties en behoeftes in contact te komen.

 

Wat ontstaat in de verbinding is magisch: gevoel van rijkdom, verwondering, stromende energie, transformatie van innerlijke pijn, het raken en geraakt worden, het overwinnen van angsten en het verkrijgen van inzicht in de levende dynamiek van de ervaring .

 

Er ontstaat een veld van diepe heldere herkenning en levensenergie. Het is een ademgevende verkenningstocht waarin je leert te vertrouwen en je eigen flow te volgen. en waarin je geniet van de schoonheid van waarachtig contact. 

 

Circling heeft 5 principes die als basis dienen:

 

  1. ten eerste dient men op het gebied van de ervaring hiernu te blijven. Wat ervaar je nu? Wat voel je? Welke sensaties, gevoelens, behoeftes zijn er?

  2. ten tweede en dit hangt hiermee samen, blijft men uit het beoordelen, invullen, bewegen van de ander, en dus van elkaar. Je laat de dingen dus 'zijn'. Je erkent ze. Je gaat geen oplossing bedenken. Juist hierdoor ontstaat er steeds meer herkenning, luisteren en waarachtige verbinding.

  3. ten derde neem je eigenaarschap van jouw eigen ervaring. Je bent geen slachtoffer en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen behoeftes en gevoelens, noch ga je de ander iets verwijten of de schuld geven. Je gaat daardoor ervaren dat er veel meer mogelijk is, je bent eigenlijk vrijer dan je denkt. Je volgt jouw beweging. Of stuit het toch op een grens? 

  4. ten vierde voel je commitment aan het contact. Wat niet wil zeggen dat je verbondenheid ervaart of dat je dat zou moeten willen, maar je hebt een wezenlijke aandacht voor het contact dat je telkens aangaat, en blijft daarin zowel met jezelf als met de ander. Dit maakt Circling anders dan een meditatie of Satsang. Juist door het contact aan te gaan in het moment en toegewijd te zijn daar aan, ontstaat er de magie van de beleving. Wat ontstaat is een rijkdom vol mogelijkheden die we in wezen liever niet willen beëindigen.

  5. ten vijfde ben je met de ander in zijn of haar beleving. Hoe is  het om die ander te zijn? Van waaruit beleeft degene? De ander is een mysterie wat dat betreft. Het gaat er niet om dat je je voorstelt  hoe het is om de ander te zijn of dat je je in de ander verplaatst, maar dat je elkaar in jullie levenskern gaat ervaren. Je blijft toegankelijk en open in het contact naar de ander zonder iets in te vullen of te veranderen. 

 

Actuele data staan indien aangeboden bij Events.  

 

Tarieven

25 euro per keer voor een avond 19:30 - 22:00 uur

150 euro voor een dag ( minima 100 euro ) 11:00 - 17:00 uur