Over Ovanti

Ovanti is een mysticus, leraar en kunstenaar, zonder traditie of geloof.
Wil je ervaren wat dat is, kom dan dichtbij. Proef.
Laat alles wat je meent te weten achter je en kom tot realisatie van je eeuwige natuur.

 

Jeugd

Toen Ovanti 5 jaar oud was kwam hij in een staat van leegte, voorbij alle vergankelijkheid. Al op vroege leeftijd had hij diepe spirituele ervaringen en voelde hij zich een vreemde in de wereld. Vanaf zijn dertiende kreeg het verlangen om thuis te zijn expliciet vorm door een weg van raja yoga, meditatie en advaita te volgen. Hierbij ontsloten zich vele subtiliteiten van het innerlijke pad en het verlangen werd steeds groter om een meester te vinden om de uiteindelijke Verlichting te bereiken.  

 

Adolescentie

Hij verliet zijn ouderlijk huis op 20-jarige leeftijd op weg naar India met het voornemen om niet meer terug te keren voordat het doel bereikt was, en eventueel te leven als een yogi in de Himalaya's, ver weg van de wereld.  Maar bij aankomst kwam hij in een diepe crisis en begreep dat zijn plek in de wereld zou zijn en hij terug zou keren. Op die eerste reis kwam hij in aanraking met een aantal Verlichte meesters als John de Ruiter, Moeder Amma en Sai Baba, bij wie hij diepe ervaringen en vele inzichten had. 

 

Eerste realisatie

De zoektocht stopte na een ervaring van sterven in 'Lucknow' bij Pappaji, waarbij hij realiseerde Bewustzijn te zijn. Een tijd volgde van moeiteloos geluk, diepe aanwezige stilte en doorkomen van shakti, zonder daar ook maar op enige manier wat voor te doen. Dit was de eerste realisatie. Het verblijf als bewustzijn, waarbij de zoeker geheel verdwenen is. Zijn tijd in India was ten einde. Er was niets meer te halen.

 

Crisis en integratie

Terug in Nederland, in 2001, begon zijn tijd van Satsang geven aan vrienden, maar hij had al snel door dat deze natuurlijke staat door niemand begrepen werd.  Wat plaatsvond na een aantal maanden in de realisatie te zijn, was een vreselijke crisis waarbij hij weer stevig met de voeten op de grond werd gezet. De kracht trok zich terug, maar niet helemaal. Het eenvoudige zijnsbesef van stilte was nog altijd toegankelijk, maar er was een andere ontwikkeling gepland.

 

Het begrijpen van hoe dat nu allemaal zit met verlangen, met ego, met zijn, met werk, met communicatie, met emoties, met relaties. En zo begon een universitaire interdisciplinaire studie van psychologie, filosofie en cultuurwetenschap, verdere innerlijke verkenning, en het hebben van een gezinsleven. In 2005 studeerde hij af met een scriptie gewijd aan het niets, waarbij wordt uitgelegd dat de crisis van leegte een doorgang is naar nirwana, bevrijding.

 

Hafiz, Samadhi en Ayahuasca

Na de eerste realisatie als Bewustzijn, volgden nog vele mystieke ervaringen, die telkens meer inzicht gaven in innerlijke processen en belichaming daarvan. En hoewel de zoektocht van zoeker zijn gestopt was, leefde het leven zich toch gewoon en bereidde zich voor op de definitieve egodood en realisatie van WERKELIJKHEID. Zo was er een lange tijd ademwerk om  allerlei emoties te doorvoelen, resterend in een blijvende staat van volledige zelfliefde, zo was er een diksa initiatie, die resteerde in Samadhi, waarbij men volledig overgenomen is, en hij de onzinnigheid inzag van te gaan zitten mediteren.

 

En zo waren er Ayahuasca-reizen waarbij hij telkens weer ervaarde te sterven en de wetten van Bewustzijn en het aardse leven steeds beter leerde begrijpen. Al dit droeg niet alleen bij aan de definitieve realisatie, maar ook om mensen steeds beter te kunnen begrijpen en te begeleiden op de paden waar men zich bevond. Ook was er het werk van Hafiz dat hem telkens weer herinnerde aan de liefde en vreugde van God. 

 

Uiteindelijk vond hij het op de bank thuis, in zijn eigen hart

Na een periode van intense doodsangsten was er het opengaan en opgaan in de WERKELIJKHEID, zoals een druppel oplost in de oceaan. Dit is de realisatie DAT BEN IK. En in het licht daarvan blijkt de hele wereld WERKELIJKHEID te zijn, vol en eindeloos en stralend. Er is alleen maar altijd WERKELIJKHEID.

 

De weg van Waarheid en Liefde

Ovanti verwerpt alle traditie, en Ovanti omhelst alle traditie. Het gaat om het wezenlijke, om wat hier nu is, om niet iets te pretenderen of aan te nemen, maar er zelf achter te komen door onderzoek. Hierbij wijst hij ook op de vele valkuilen en misvattingen van leraren, tradities en paden, en is hij net zo menselijk als jij. Juist door door de modder heen te  gaan en telkens weer de waarheid onder ogen te komen en te sterven voor wie hij was, kon Ovanti Liefde en Waarheid niet langer ontwijken. 

 

" Wanneer de Liefde eindeloos wordt, vindt het de Waarheid." Kabir

 

Rusten als de Vrede en Zegen van het Uiteindelijke, een ware Meester van Stilte.

Ovanti is een ware kunstenaar van woorden, van lyrische mystiek zoals een  Hafiz, Rabia en Kabir, een immer stromende rivier van innerlijke wijsheid, schoonheid en liefde. Maar als het samenzijn met Ovanti begint is het gewoon Stil, er is slechts Dat, en Dat heeft geen woorden nodig. In de Stilte toont zich het spreken der Waarheid. Net als bij Ramana Maharshi. 

 

Het leven in de Overvloed van Bewustzijn

Ovanti legt als geen ander uit dat niets in het bestaan ontkend moet worden, en dat alles in zijn volle potentie geleefd kan worden. Dat ook alles wat Gemanifesteerde Werkelijkheid is, een uitdrukking is van het Ene Ondeelbare Wezen, goddelijk in die zin. En de mensen die met hem het pad gaan, komen steeds meer tot besef van dat Levende in alles, dat men zelf ook liefde is en manifestatie van de Opperste Werkelijkheid, en dat het leven als een Dans is, als een Lied dat geleefd kan worden. 

 

Mysterieschool

Sinds 2019 is Ovanti  de ontwikkeling van een Mysterieschool gaan realiseren, om zo de diverse aspecten van liefde en waarheid toegankelijk te maken en te leven. Dit om uiting te geven aan een totaal geïntegreerde visie voor deze tijd, waarin men juist zo'n behoefte heeft aan helderheid en harmonie. Geen starre of eenzijdige vormen meer, geen achterhaalde geloofssystemen of blinde volgzaamheid.  De Academie voor Bewustzijn is de toegankelijke vorm van die mysterieschool. Zoals men in de Egyptische oudheid plekken had voor inwijding en om in grote harmonie te leven, zo is er ook behoefte aan nieuwe plekken van onderricht om bewust te worden, te scheppen, en te leven.

 

Het is een plek voor de toekomst waar ieder aan kan bijdragen die het waardevol vindt dat er meer verinnerlijking komt in een wereld die daarvan verstoken lijkt. Niet alleen voor een mens zelf dus, maar ook om dienstbaar te zijn aan komende generaties. Die missie is een voortdurende creatieve stroom waar Ovanti, en ieder die daarin deelt, uitdrukking aan geeft. Een wereld van vrede en schoonheid en liefde.

 

Grote inspirator van Ovanti is de Bron zelf en het leven in al zijn vormen en omstandigheden. Een voortdurend leren, leven en uiting geven. 

 

Naast dit zijn er inspirators die een grote rol hebben gespeeld, met name Ramana Maharshi, Amma, Anandamayi Ma, Ramakrishna, Hafiz en Kabir, maar ook Osho, Adi Da, John de Ruiter, Babbaji, Pappaji, Krishnamurti, Neem Karoli Baba, Nisargadatta, Jeru Kabbal , Almaas, Nietzsche, Schopenhauer, Plato en Pythagoras 
en vele anderen.